Handelsmerkteken

Copy / Paste

Klik om te kopiëren ▼
®™️®️©
HTML betekenis
™
™
U+2122
Handelsmerkteken
Staat voor een niet-geregistreerd handelsmerk en duidt op een merkteken dat wordt gebruikt om goederen te promoten of te branden. Wordt vaak gebruikt om de rechten van een merkteken aan te geven waarbij de officiële merkregistratie nog niet is voltooid.
® ®
®
U+AE
Geregistreerd Handelsmerkteken
Geeft aan dat een handelsmerk officieel is geregistreerd bij het relevante nationale merkenbureau. Het gebruik van dit symbool zonder officiële registratie kan juridische gevolgen hebben.
™️ ™ ️
U+2122 U+FE0F
Handelsmerkteken met emoji-variant
Standaard handelsmerkteken weergegeven in een emoji-stijl vanwege de variatie-selector. Kan er op bepaalde platforms meer grafisch of kleurrijk uitzien.
®️ ® ️
U+AE U+FE0F
Geregistreerd Handelsmerkteken met emoji-variant
Standaard geregistreerd handelsmerkteken weergegeven in een emoji-stijl vanwege de variatie-selector. Kan er op bepaalde platforms meer grafisch of kleurrijk uitzien.

Begrijpen van Handelsmerktekens: ™ vs. ®

Het handelsmerkteken, aangeduid als ™, en het geregistreerde handelsmerkteken, ®, hebben verschillende doeleinden in de wereld van merken en intellectueel eigendom. Hier is een overzicht van hun verschillen:

 • Handelsmerkteken (™): Lijkt op de letters "tm". Staat voor een niet-geregistreerd handelsmerk en duidt op een merkteken dat wordt gebruikt om goederen te promoten of te branden. Het geeft de claim van een merk aan op een bepaalde naam, logo of slogan, zelfs als de officiële merkregistratie nog niet is voltooid.
 • Geregistreerd Handelsmerkteken (®): Lijkt op een omcirkelde "R". Wordt gebruikt wanneer het merk officieel is geregistreerd bij het nationale merkenbureau. Het duidt op juridisch eigendom en exclusieve rechten op het merkteken. Het gebruik van dit symbool zonder geldige registratie kan juridische gevolgen hebben.

Hoewel het ™ symbool een publieke kennisgeving biedt van een claim van een merk op een bepaald merkteken, biedt het niet dezelfde juridische bescherming als een officiële registratie. Het registreren van een handelsmerk, gesymboliseerd door ®, biedt sterkere juridische rechten en bescherming tegen inbreuk.

Praktijkvoorbeeld: Apple's "App Store"

Apple Inc. heeft een aanvraag ingediend om de term "App Store" als handelsmerk te registreren in de Verenigde Staten. In eerste instantie gebruikten ze het ™ symbool bij "App Store", om hun claim op de term aan te geven terwijl de registratie in behandeling was. Nadat de registratie was voltooid, stapte Apple over op het gebruik van het ® symbool. Dit leidde tot een rechtszaak tegen Amazon vanwege het gebruik van de term "Appstore". De zaak illustreert het belang van geregistreerde handelsmerken in juridische geschillen.

Hoe de Handelsmerktekens te Gebruiken

Beide symbolen kunnen direct na de naam, het logo of de slogan worden geplaatst, bij voorkeur in de rechterbovenhoek. Bijvoorbeeld:

Merknaam™ of Merknaam®

Andere veelvoorkomende toepassingen zijn onder andere:

 • Op productverpakkingen en labels.
 • Boven- of onderaan advertenties.
 • Op visitekaartjes en briefpapier van het bedrijf.
 • In de koptekst of voettekst van een website naast de merknaam.

Veelvoorkomende Fouten bij het Gebruik van Handelsmerktekens

 1. Het gebruik van ™ voor Geregistreerde Handelsmerken: Gebruik alleen ™ voor niet-geregistreerde merken. Gebruik voor geregistreerde handelsmerken ®.
 2. Verwarring van Handelsmerken met Auteursrechten: Handelsmerken beschermen merknamen en logo's, terwijl auteursrechten originele inhoud beschermen.
 3. Onjuiste Plaatsing: Het symbool moet altijd direct na de merknaam of het logo worden geplaatst, meestal in de rechterbovenhoek.
 4. Het Gebruik van het ® Symbool Zonder Registratie: Dit kan juridische gevolgen hebben.

Juridische Gevolgen van Handelsmerktekens

Het gebruik van handelsmerktekens heeft juridische gevolgen. Het gebruik van het ™ symbool geeft een claim op een bepaald merkteken aan, hoewel het niet dezelfde juridische bescherming biedt als een officiële registratie. Aan de andere kant geeft het ® symbool aan dat een handelsmerk officieel is geregistreerd en beschermd is door de wet. Het gebruik van het ® symbool zonder geldige merkregistratie is verboden in verschillende landen, omdat het een niveau van juridische bescherming en eigendom impliceert dat in werkelijkheid niet van toepassing is.

Landen waar het gebruik van ® zonder registratie illegaal is, zijn onder andere:

 • Verenigde Staten
 • Canada
 • Verenigd Koninkrijk
 • Lidstaten van de Europese Unie
 • Australië
 • India
 • Nieuw-Zeeland
 • Zuid-Afrika
 • Singapore
 • Maleisië

Het overtreden van deze bepalingen kan leiden tot boetes en andere juridische gevolgen. Het is essentieel dat merken zich bewust zijn van de status van hun handelsmerk en de juiste symbolen op passende wijze gebruiken.

Een Korte Geschiedenis van Handelsmerken

Het concept van handelsmerken dateert uit de oudheid, toen ambachtslieden hun goederen markeerden om de herkomst aan te geven. Moderne handelsmerkwetten zijn ontwikkeld om verwarring onder consumenten te voorkomen en de reputaties en identiteiten van merken te beschermen. Handelsmerken blijven wereldwijd essentieel voor branding en bedrijfsidentiteit.

Hoe de Handelsmerktekens te Typen met Toetsenbordsnelkoppelingen en Alt-codes

 • Op Windows: Houd de Alt-toets ingedrukt en typ 0153 voor ™ of 0174 voor ®, laat vervolgens de Alt-toets los.
 • Op Mac: Druk voor ™ op Option + 2. Druk voor ® op Option + R.
 • Op veel Linux-systemen: Druk voor ™ op Ctrl + Shift + u, typ vervolgens 2122 en druk op Enter. Druk voor ® op Ctrl + Shift + u, typ vervolgens 00ae en druk op Enter.
 • Voor HTML-codering: Gebruik de genoemde entiteit ™ voor ™ en ® voor ®.

Symbolen afbeeldingen

HandelsmerktekenGeregistreerd HandelsmerktekenHandelsmerkteken met emoji-variantGeregistreerd Handelsmerkteken met emoji-variant