Service Mark Symbool

Copy / Paste

Klik om te kopiëren ▼
®©
HTML betekenis
℠
U+2120
Service Mark Symbool
Staat voor een niet-geregistreerd dienstmerk en duidt op een merk dat wordt gebruikt om diensten te promoten of te brandmerken. Het geeft aan dat er aanspraak wordt gemaakt op de rechten van een merk voor diensten, zelfs als de officiële registratie van het dienstmerk nog niet is afgerond.

Het Service Mark Symbool (℠) begrijpen:

Terwijl handelsmerken betrekking hebben op goederen, hebben dienstmerken betrekking op diensten. Het Service Mark Symbool, aangeduid als ℠, is het equivalent van het ™-symbool maar dan voor diensten in plaats van producten.

  • Service Mark Symbool (℠): Dit symbool wordt gebruikt voor niet-geregistreerde dienstmerken en geeft een claim aan over een bepaalde naam, slogan of logo die diensten vertegenwoordigt. Net als het ™-symbool geeft het een claim aan op een bepaald merk, zelfs als de officiële registratie nog niet is voltooid. Het heeft echter specifiek betrekking op diensten in plaats van goederen.

Bijvoorbeeld, een bedrijf dat financieel advies aanbiedt kan het ℠-symbool naast hun merknaam gebruiken om hun claim over die specifieke dienstverlening aan te geven.

Belang van Dienstmerken in Branding

In de hedendaagse economie vormen diensten een groot deel van de markt. Daarom is het belangrijk voor bedrijven om de identiteit van hun merk in de dienstensector te beschermen. Dienstmerken bieden bedrijven een manier om hun unieke diensten te claimen en zich te onderscheiden van concurrenten. Het is essentieel voor dienstverleners om het ℠-symbool correct te begrijpen en te gebruiken, zodat ze hun merkonderscheidend vermogen en waardepropositie nauwkeurig kunnen aangeven.

Praktijkvoorbeeld: Belangrijke Streaming Platforms

Populaire streaming platforms, zoals Netflix of Spotify, bieden diensten in plaats van fysieke goederen. Toen deze bedrijven voor het eerst werden gelanceerd, kunnen ze het ℠-symbool naast hun namen, slogans of logo's hebben gebruikt om hun claim over die specifieke vertegenwoordiging van streamingdiensten aan te geven. Naarmate ze gevestigd werden en hun dienstmerken registreerden, konden ze vervolgens overstappen naar het gebruik van het ®-symbool.

Juridische implicaties van het Service Mark Symbool

Net als het ™-symbool biedt het ℠-symbool geen volledige juridische bescherming zoals die wordt geboden door officiële registratie. Het geeft echter wel een openbare claim van eigendom weer over een specifieke dienstverlening. Bedrijven worden aangemoedigd om hun dienstmerken te registreren voor een robuuste juridische bescherming tegen mogelijke inbreuken of geschillen.

Hoe het Service Mark Symbool te gebruiken

Het ℠-symbool moet direct na de naam, het logo of de slogan worden geplaatst, bij voorkeur in de rechterbovenhoek. Bijvoorbeeld:

NaamVanDeDienst℠

Andere toepassingen zijn onder andere:

  • In digitale advertenties voor diensten.
  • Op de homepage of 'over ons'-pagina van de bedrijfswebsite.
  • In promotiemateriaal voor evenementen of campagnes op basis van dienstverlening.

Symbolen afbeeldingen

Service Mark Symbool