Null-teken

Copy / Paste

Klik om te kopiëren ▼
=
HTML betekenis
∅
∅
U+2205
Null-teken
Het Null-teken, aangeduid als ∅, vertegenwoordigt het wiskundige concept van de lege verzameling, een verzameling zonder elementen.

Wat is het Null-teken?

Het Null-teken, gesymboliseerd door ∅, wordt in de verzamelingenleer gebruikt om de lege verzameling aan te duiden. Een lege verzameling bevat geen elementen en is een deelverzameling van elke set.

Symbolen die lijken op het Null-teken

Er zijn verschillende symbolen die mogelijk op het Null-teken lijken, maar verschillende betekenissen hebben:

 • Griekse Letters (Φ, Θ): Deze Griekse letters kunnen lijken op het Null-teken, maar worden gebruikt in verschillende wiskundige en wetenschappelijke contexten. Phi (Φ) wordt gebruikt in verschillende wiskundige vergelijkingen, en Theta (Θ) wordt veel gebruikt in trigonometrie en calculus.
 • Cyrillische Karakters (Ө, Ф): Deze Cyrillische karakters lijken op het Null-teken, maar worden gebruikt in verschillende taalkundige contexten.
 • ⌀ (Diameter Symbool): Het diametersymbool wordt gebruikt in de techniek en geometrie om de diameter van cirkels en cilindrische voorwerpen aan te geven.
 • Ø (O met streep): Hoewel visueel vergelijkbaar, wordt dit symbool gebruikt in verschillende contexten, waaronder taalkunde, en mag het niet worden verward met het Null-teken.

Toepassingen en implicaties van het Null-teken in verschillende velden

Het Null-teken (∅) heeft verschillende toepassingen en implicaties:

 • Wiskunde: Veelvuldig gebruikt in verzamelingenleer, topologie en andere wiskundige contexten.
 • Informatica: Gebruikt om een lege set te vertegenwoordigen in algoritmen en datastructuren.
 • Statistiek: Vertegenwoordigt een set met geen mogelijke uitkomsten.
 • Programmeren: Gebruikt om een null of lege waarde te vertegenwoordigen in programmeertalen.
 • Filosofische Implicaties: Het concept van de lege set heeft filosofische discussies op gang gebracht over de aard van "niets" en de plaats ervan in wiskundige en logische systemen.

Verschillen tussen het Null-teken en andere Set-symbolen

In tegenstelling tot het Unie Symbool (∪) en het Kruising Symbool (∩), die sets combineren, geeft het Null-teken (∅) de afwezigheid van elementen aan. Het is uniek in die zin dat het een deelverzameling is van elke set, inclusief zichzelf.

Hoe het Null-teken te typen met toetsenbord sneltoetsen, Alt codes en LaTeX

 • Windows: Houd de Alt toets ingedrukt en typ 8709 op het numerieke toetsenbord, laat dan de Alt toets los.
 • Mac: Druk op Option + 0.
 • Linux: Druk op Ctrl + Shift + u, typ dan 2205 en druk op Enter.
 • HTML: Gebruik de benoemde entiteit ∅ of de numerieke entiteit ∅.
 • LaTeX: Om het Null-teken in LaTeX te typen, gebruik de commando \emptyset.

Symbolen afbeeldingen

Null-teken