Deelverzameling van

Copy / Paste

Klik om te kopiëren ▼
HTML betekenis
⊂
⊂
U+2282
Deelverzameling van
Het symbool voor deelverzameling van, aangeduid als ⊂, wordt gebruikt in verzamelingenleer om aan te geven dat de ene set een deelverzameling is van een andere, maar er niet gelijk aan is.
⊆
⊆
U+2286
Deelverzameling van of gelijk aan
Het symbool voor deelverzameling van of gelijk aan, aangeduid als ⊆, geeft aan dat een set ofwel een deelverzameling is van een andere, ofwel er gelijk aan is.

Wat is het symbool "Deelverzameling van"?

Het symbool voor deelverzameling van, weergegeven door ⊂, geeft aan dat de ene set is opgenomen in een andere, maar er niet identiek aan is. Bijvoorbeeld, als we de sets A = {1, 2, 3} en B = {1, 2, 3, 4, 5} hebben, kan dit worden uitgedrukt als A ⊂ B, wat aangeeft dat A een deelverzameling is van B.

Wat is het symbool "Deelverzameling van of gelijk aan"?

Het symbool voor deelverzameling van of gelijk aan, weergegeven door ⊆, geeft aan dat een set ofwel is opgenomen in een andere, ofwel er identiek aan is. Voor dezelfde sets A en B is A ⊆ B ook correct omdat A een deelverzameling is van B. Echter, als A = {1, 2, 3} en B = {1, 2, 3}, zou A ⊆ B de juiste notatie zijn omdat de twee sets gelijk zijn.

Het onderscheid maken tussen de deelverzameling symbolen

Het is cruciaal om het verschil tussen de twee symbolen te begrijpen om verwarring te voorkomen. Onthoud dat ⊂ betekent strikte deelverzameling (niet gelijk), terwijl ⊆ betekent deelverzameling of gelijk. Het laatste symbool laat de mogelijkheid open dat de twee vergeleken sets identiek kunnen zijn.

Toepassingen en unieke gebruiken van de deelverzameling symbolen

De deelverzameling symbolen (⊂ en ⊆) zijn fundamenteel in verschillende wiskundige en computationele contexten:

  • Verzamelingenleer: Gebruikt om relaties tussen sets uit te drukken.
  • Wiskunde: Verschijnt in verschillende velden om setrelaties weer te geven.
  • Informatica: Essentieel in algoritmen en datastructuren voor het uitdrukken van setrelaties en operaties.

Het typen van de deelverzameling symbolen

  • Windows: Voor ⊂, gebruik Alt+8834; voor ⊆, gebruik Alt+8838.
  • Mac: Beide symbolen zijn toegankelijk via de Character Viewer.
  • Linux: Voor ⊂, gebruik Ctrl+Shift+u dan 2282; voor ⊆, volg met 2286.
  • HTML: Voor ⊂, gebruik ⊂ of ⊂; voor ⊆, gebruik ⊆ of ⊆.
  • LaTeX: Voor ⊂, type \subset; voor ⊆, type \subseteq.

Symbolen afbeeldingen

Deelverzameling vanDeelverzameling van of gelijk aan