▩ vierkante symbolen | ╬ lijn symbolen | ▲ driehoek symbolen | ◐ cirkelsymbolen | ☒ x markeer symbolen
Klik op het pictogram om te kopiëren naar het klembord ▼
×Χχˣ
emoji | tekst symbool
x markeer symbolen
※ Alle symbolen zijn unicode-tekens, geen afbeelding of gecombineerde tekens. Maar je kunt ze ook zelf combineren. ※
Tekst symbool Betekenis Copy / Paste
× vermenigvuldigingsteken (z-notatie cartesiaans product)
saltire (Sint-Andrieskruis)
vermenigvuldiging x
zware vermenigvuldiging x
kruisteken
negatief kwadraat kruisteken
n-ary keer operator
vector of kruisproduct
stembus (selectievakje)
stembus met x (vierkant met kruis)
stembiljet x (kruis)
zware stem x (vet kruis)
Χ de chi-verdeling in de statistiek, het chromatische getal van een grafiek in de grafentheorie, het Euler-kenmerk in de algebraïsche topologie, elektronegativiteit in het periodiek systeem, de Fourier-transformatie van een lineaire responsfunctie, een karakter in de wiskunde; vooral een Dirichlet-karakter in de getaltheorie, soms de molfractie, een karakteristieke of indicatorfunctie in de wiskunde of de magnetische gevoeligheid van een materiaal in de natuurkunde.
χ Griekse kleine letter chi
omcirkelde tijden
vermenigvuldigingsteken in dubbele cirkel
Latijnse subscript kleine letter x