Vermenigvuldigingsteken

Copy / Paste

Klik om te kopiëren ▼
×÷+-=*✖️
HTML betekenis
× ×
×
U+D7
Vermenigvuldigingsteken
Het vermenigvuldigingsteken, aangeduid als ×, vertegenwoordigt de wiskundige operatie van vermenigvuldiging, waarbij het ene getal met het andere wordt vermenigvuldigd.

Wat is het Vermenigvuldigingsteken?

Het Vermenigvuldigingsteken, gesymboliseerd door ×, wordt gebruikt in de wiskunde om de operatie van vermenigvuldiging aan te geven, waarbij het ene getal met het andere wordt vermenigvuldigd. Bij programmeren en gegevensinvoer wordt de asterisk (*) vaak gebruikt als alternatief voor het Vermenigvuldigingsteken (×). Bijvoorbeeld, de uitdrukking "5 × 3" is equivalent aan "5 * 3."

Hoe typ je het Vermenigvuldigingsteken met toetsenbordcombinaties, Alt-codes en LaTeX

  • Windows: Houd de Alt toets ingedrukt en typ 0215 op het numerieke toetsenbord, laat daarna de Alt toets los.
  • Mac: Druk op Option + Shift + 8.
  • Linux: Druk op Ctrl + Shift + u, typ vervolgens 00D7 en druk op Enter.
  • HTML: Gebruik de genoemde entiteit × of de numerieke entiteit ×.
  • LaTeX: Om het Vermenigvuldigingsteken in LaTeX te typen, gebruik je de command \times.

Symbolen afbeeldingen

Vermenigvuldigingsteken