Sectieteken

Copy / Paste

Klik om te kopiëren ▼
§
HTML betekenis
§ §
§
U+A7
Paragraafteken
Dit is het standaardsymbool dat wordt gebruikt om individuele secties van een document aan te duiden, vooral in juridische teksten.

Wat is het Paragraafteken?

Het paragraafteken, weergegeven als § en soms informeel aangeduid als de "dubbele s", "paragraafsymbool" of gewoon "paragraaf", wordt veel gebruikt in juridische, wetenschappelijke en andere formele teksten om individuele secties of clausules binnen een document aan te duiden. Dit symbool biedt een duidelijke manier om naar specifieke delen van een tekst te verwijzen, wat zorgt voor precisie in citaten en discussies.

Hoe het Paragraafteken te gebruiken

Om het paragraafteken te gebruiken, plaatst u het vóór het nummer van de sectie waarnaar wordt verwezen.

Een gebruikelijk formaat is: § 5 of §§ 5-7

Veelvoorkomende toepassingen zijn onder andere:

 • In juridische documenten om te verwijzen naar een specifieke sectie of clausule.
 • In academische papers om te wijzen naar secties van eerdere studies of voorschriften.
 • In handleidingen of gidsen om lezers te wijzen op relevante secties.

Bij het gebruik van het symbool is het belangrijk om ervoor te zorgen dat secties duidelijk genummerd zijn, zodat de lezer geen verwarring ontstaat.

Variaties in het gebruik van het Paragraafteken in verschillende landen

Het paragraafteken (§) wordt wereldwijd erkend, maar het gebruik ervan kan variëren op basis van lokale praktijken of culturele nuances. Hieronder vindt u enkele inzichten in het gebruik ervan in verschillende landen:

 • Verenigde Staten: Veel gebruikt in juridische documenten om te verwijzen naar specifieke secties van wetten en voorschriften.
 • Duitsland: Vaak gebruikt om individuele secties (paragrafen) van wetten aan te duiden, bijvoorbeeld "§ 90 StGB" voor sectie 90 van het Duitse Wetboek van Strafrecht.
 • Brazilië: Gebruikt in juridische teksten om te verwijzen naar secties van wetten.
 • Mexico: Gebruikt in juridische contexten om te verwijzen naar secties van juridische documenten.
 • Zweden: Duidt secties aan in juridische documenten, bekend als "paragraftecken".
 • Finland: Wordt aangeduid als "pykälämerkki" en gebruikt in juridische teksten.
 • Spanje: Minder vaak gebruikt, maar kan worden gevonden in bepaalde juridische contexten.
 • Italië: Af en toe te vinden in Italiaanse juridische documenten.
 • Zwitserland: Wordt gebruikt in wetten en juridische voorschriften.
 • Oostenrijk: Verwijst naar secties in wetten en andere juridische documenten.

Veelvoorkomende fouten bij het gebruik van het Paragraafteken

 1. Het gebruik van § zonder duidelijke sectienummers: Zorg er altijd voor dat het document duidelijk genummerde secties heeft bij verwijzingen met het paragraafteken.
 2. Het verwarren met andere symbolen: Verwar § niet met symbolen zoals ¶ (paragraafteken) of andere notatiesymbolen.
 3. Het verkeerd gebruiken van het dubbele Paragraafteken: §§ moet worden gebruikt bij verwijzing naar een reeks secties, niet slechts één.
 4. Overmatig gebruik: In documenten waar sectieverwijzingen vaak voorkomen, overweeg een combinatie van woorden en symbolen te gebruiken om redundantie te vermijden en de leesbaarheid te verbeteren.

Historische oorsprong van het Paragraafteken

Het paragraafteken, bekend als "sectio" in het Latijn, vindt zijn oorsprong in oude Romeinse rollen. Schrijvers gebruikten een vergelijkbaar teken om een onderbreking of pauze in de tekst aan te geven, wat in de loop der tijd is geëvolueerd tot het symbool dat we vandaag de dag herkennen. De associatie met juridische en formele documenten begon in de Middeleeuwen, waar het werd gebruikt om secties van wetboeken en religieuze teksten aan te geven.

Hoe het Paragraafteken te typen met behulp van toetsenbordsnelkoppelingen en Alt-codes

 • Op Windows: Houd de Alt-toets op uw toetsenbord ingedrukt en typ 0167 op het numerieke toetsenblok, laat vervolgens de Alt-toets los.
 • Op Mac: Druk op Option + 6.
 • Op veel Linux-systemen: Druk op Ctrl + Shift + u, typ vervolgens 00a7 en druk op Enter.
 • Voor HTML-codering: Gebruik de benoemde entiteit § of de numerieke entiteit §.

Symbolen afbeeldingen

Paragraafteken