Puntjesreeks

Copy / Paste

Klik om te kopiëren ▼
.
HTML betekenis
…
…
U+2026
Puntjesreeks
De puntjesreeks, aangeduid als ..., bestaat uit drie puntjes en geeft een weglating of een pauze in spraak of schrijven aan.

Wat is de puntjesreeks?

De puntjesreeks, gesymboliseerd door ..., wordt vaak gebruikt om een pauze, weglating van woorden of een gedachte die uitdooft aan te geven. Het kan ook worden gebruikt om een onvoltooide lijst aan te duiden of voortzetting te impliceren.

Voorbeeld van het gebruik van de puntjesreeks

In literatuur kan een puntjesreeks worden gebruikt om aarzeling van een personage aan te geven, bijvoorbeeld: "Ik dacht dat ik iets zag... laat maar."

Het gebruik van de puntjesreeks in formele teksten

In formele teksten wordt de puntjesreeks vaak gebruikt om weggelaten passages van geciteerd materiaal aan te geven. Bijvoorbeeld, bij het citeren van een passage uit een boek kunnen irrelevante delen worden weggelaten en vervangen door een puntjesreeks om het citaat in te korten terwijl de betekenis behouden blijft.

Toepassingen en uniek gebruik van de puntjesreeks

De puntjesreeks (…) heeft verschillende toepassingen en uniek gebruik:

  • Literatuur: Gebruikt om een pauze, weglating van woorden of een gedachte die uitdooft aan te geven.
  • Wiskunde: Wordt gebruikt om een onvoltooide reeks of lijst weer te geven.
  • Grafisch ontwerp: Wordt gebruikt in ontwerpen om voortzetting te suggereren.
  • Web- en app-ontwerp: Wordt gebruikt om afgekorte tekst weer te geven of aan te geven dat er meer inhoud beschikbaar is.
  • Journalistiek: Wordt gebruikt in geciteerd materiaal om weggelaten passages aan te geven.

Hoe typ je de puntjesreeks met behulp van toetsenbordsnelkoppelingen, Alt-codes en LaTeX

  • Windows: Houd de Alt-toets ingedrukt en typ 0133 op het numerieke toetsenblok, laat vervolgens de Alt-toets los.
  • Mac: Druk op Option + ;.
  • Linux: Druk op Ctrl + Shift + u, typ vervolgens 2026 en druk op Enter.
  • HTML: Gebruik de genoemde entiteit … of de numerieke entiteit ….
  • LaTeX: Om de puntjesreeks in LaTeX te typen, gebruik je het commando \ldots.

Symbolen afbeeldingen

Puntjesreeks