Gradsymbool

Copy / Paste

Klik om te kopiëren ▼
°
HTML betekenis
° °
°
U+B0
Standaard gradsymbool
Dit is het standaard gradsymbool dat wordt gebruikt om graden Celsius of Fahrenheit, hoeken of andere contexten waarin het concept graden van toepassing is, weer te geven.

Wat is het gradsymbool?

Het gradsymbool, aangeduid als °, wordt veel gebruikt in verschillende contexten om het begrip 'graad' weer te geven. Het wordt het meest gezien bij temperatuurmetingen (zoals 25°C) en ook om hoeken aan te geven (bijvoorbeeld een hoek van 90°).

Hoe gebruik je het gradsymbool?

Het gradsymbool wordt op een eenvoudige manier gebruikt, direct na het getal dat het wijzigt. Enkele veelvoorkomende toepassingen zijn:

 • Bij temperatuurmetingen: 37°C of 98,6°F. Als alternatief kunnen ook geïntegreerde symbolen worden gebruikt: 37℃ of 98,6℉.
 • Om hoeken aan te geven: een hoek van 45°.
 • Bij geografische coördinaten: 35°N breedtegraad of 75°W lengtegraad.

Merk op dat bij het aangeven van temperatuur het essentieel is om ook de temperatuurschaal aan te geven, door Celsius (°C of ) of Fahrenheit (°F of ) te gebruiken. Onthoud dat de geïntegreerde symbolen al het gradsymbool bevatten.

Verschil tussen het gradsymbool en andere vergelijkbare symbolen

Het is belangrijk om het gradsymbool te onderscheiden van andere vergelijkbare symbolen. Zo lijkt het symbool voor een ring erboven (˚) er misschien op, maar heeft het een andere functie. Zorg er altijd voor dat je het juiste symbool gebruikt voor duidelijkheid en nauwkeurigheid.

Veelvoorkomende misverstanden met het gradsymbool

 1. Verwarring tussen het gradsymbool en de primesymbolen (′) en (″), die respectievelijk minuten en seconden aangeven in geografische coördinatiesystemen.
 2. Vergeten om de temperatuurschaal (℃ of ℉) aan te geven bij het aangeven van temperaturen, wat kan leiden tot mogelijke misinterpretatie.

Geschiedenis van het gradsymbool

De exacte oorsprong van het gradsymbool is niet goed gedocumenteerd, maar het gebruik ervan kan eeuwen teruggaan, vooral in astronomische contexten. Naarmate gestandaardiseerde meetsystemen zich ontwikkelden, werd de toepassing van het symbool steeds breder, vooral in de wiskunde en wetenschap.

Hoe typ je het gradsymbool met toetsenbordsneltoetsen en Alt-codes

 • Op Windows: Houd de Alt-toets op je toetsenbord ingedrukt en typ 0176 op het numerieke toetsenblok, laat vervolgens de Alt-toets los.
 • Op Mac: Druk op Option + Shift + 8.
 • Op veel Linux-systemen: Druk op Ctrl + Shift + u, typ vervolgens b0 en druk op Enter.
 • Voor HTML-codering: Gebruik de genoemde entiteit ° of de numerieke entiteit °.

Veelvoorkomend gebruik van het gradsymbool in verschillende disciplines

 • Wiskunde: Het gradsymbool wordt veel gebruikt om hoeken aan te geven. Bijvoorbeeld, in de trigonometrie kan men verwijzen naar de hoeken van een driehoek als 30°, 60° en 90°.
 • Geografie: Bij geografische coördinaten geeft het gradsymbool breedte- en lengtegraden aan, zoals 40°N 70°W.
 • Natuurkunde en Techniek: Het gradsymbool wordt gebruikt om temperatuur aan te geven, vooral in de thermodynamica, zoals het kookpunt van water bij 100°C.
 • Astronomie: Het gradsymbool wordt gebruikt om de grootte van hemellichamen of verschijnselen vanuit de aarde weer te geven, zoals de schijnbare grootte van de maan die ongeveer 0,5° is.

Hoeknotaties en hun relatie tot het gradsymbool

Hoeken zijn fundamenteel in de wiskunde, natuurkunde en techniek. Hoewel het gradsymbool (°) universeel wordt gebruikt om de maat van een hoek aan te geven, zijn er verschillende symbolen die specifieke soorten hoeken of hoekconstructies vertegenwoordigen. Het is essentieel om het onderscheid tussen deze symbolen en het algemene gradsymbool te begrijpen voor duidelijke en nauwkeurige communicatie. Hier zijn enkele van de meest voorkomende en gespecialiseerde hoeksymbolen:

 • - Stelt een hoek voor gevormd door twee stralen met een gemeenschappelijk eindpunt.
 • - Duidt een rechte hoek aan, die precies 90° meet.
 • en - Symbolen die worden gebruikt voor hoeken, waarbij vaak een specifieke hoekseparatie tussen twee lijnen vertegenwoordigt.
 • - Vaak gebruikt om een gemeten hoek aan te geven, vooral in geometrische contexten.
 • - Duidt de hoek aan tussen drie of meer vlakken die elkaar snijden op een gemeenschappelijk punt.
 • en - Vertegenwoordigen booghoeken die verband houden met cirkelsegmenten.
 • , , , , , , , , , en - Dit zijn gespecialiseerde symbolen die worden gebruikt in verschillende wiskundige of technische contexten om specifieke hoekconstructies of -relaties aan te geven.
 • 📐 - Stelt een tekendriehoek voor, een tekengereedschap dat vaak wordt gebruikt om hoeken te tekenen of te meten.

Het gradsymbool (°) zelf wordt gebruikt na een getal om de grootte van een hoek te kwantificeren. Bijvoorbeeld, wanneer we zeggen dat een hoek 45° meet, geven we aan dat de grootte ervan halverwege een rechte hoek (90°) en een rechte lijn (0° of 180°) ligt. Hoewel deze hoeknotaties helpen bij het visualiseren of construeren van hoeken, kwantificeert het gradsymbool ze.

Nuttige tools

Online gradenboog - Deze interactieve web-app stelt je in staat om hoeken te meten met je mobiele apparaat.

Symbolen afbeeldingen

Standaard gradsymbool