Conjunctiesymbool (EN)

Copy / Paste

Klik om te kopiëren ▼
¬
HTML betekenis
∧
∧
U+2227
Conjunctiesymbool (EN)
Het conjunctiesymbool, aangeduid met ∧, vertegenwoordigt de logische operatie van conjunctie, die alleen waar is als beide operanden waar zijn.

Wat is het Conjunctiesymbool (EN)?

Het Conjunctiesymbool, gesymboliseerd door ∧, wordt in de logica gebruikt om de logische operatie van conjunctie aan te duiden. Een conjunctie is alleen waar als beide operanden waar zijn.

Alternatieve Representaties in Software en Programmering

In verschillende softwaretoepassingen en programmeertalen kan de "and"-operatie op verschillende manieren worden weergegeven:

 • JavaScript (JS): De logische "and" wordt weergegeven met &&. Bijvoorbeeld, x > 10 && y < 5.
 • Google Sheets: Gebruikt de functie AND(), zoals in =AND(A1>10, B1<5).
 • Excel: Gebruikt voornamelijk de functie AND(), zoals =AND(A1>10, B1<5). Daarnaast kan * worden gebruikt als een verkorte notatie voor "and" binnen arrayformules.

Toepassingen van het Conjunctiesymbool in Verschillende Velden

Het Conjunctiesymbool (∧) heeft toepassingen in meerdere disciplines:

 • Wiskunde: Veelvuldig gebruikt in propositielogica en andere wiskundige contexten.
 • Informatica: Gebruikt in programmering voor logische operaties en condities.
 • Filosofie: Gebruikt in formele logica en filosofische argumenten.

De interpretatie van het Conjunctiesymbool hangt grotendeels af van zijn contextuele gebruik, of het nu in academische disciplines of toegepaste wetenschappen is.

Hoe het Conjunctiesymbool te Typen met Toetsenbord Snelkoppelingen, Alt Codes en LaTeX

 • Windows: Houd de Alt toets ingedrukt en typ de juiste code op het numerieke toetsenbord, laat daarna de Alt toets los. (De specifieke Alt code kan variëren op basis van lettertype en software.)
 • Mac: Specifieke snelkoppeling kan variëren. Vaak zijn gespecialiseerde software of instellingen nodig.
 • Linux: Druk op Ctrl + Shift + u, typ daarna de Unicode hexadecimaal en druk op Enter.
 • HTML: Gebruik de benoemde entiteit die geschikt is voor het conjunctiesymbool of zijn numerieke entiteit.
 • LaTeX: Om het Conjunctiesymbool in LaTeX te typen, gebruik je het commando \land.

Symbolen afbeeldingen

Conjunctiesymbool (EN)