Latijnse letters | Latijnse uitgebreide karakters

Gebruik letters met accent en veelvoorkomende internationale leestekens. Grote alfabetten: Frans, Spaans, Duits en IJslands.
Klik op het pictogram om te kopiëren naar het klembord ▼
ÆÁÂÂÀÅÃÄÇÐÉÊÈËÍÎÌÏÑÓÔÒØÕÖÞÚÛÙÜÝáâæàåãäçéêèðëíîìïñóôòøõößþúûùüýÿ
※ Alle symbolen zijn unicode-tekens, geen afbeelding of gecombineerde tekens. Maar je kunt ze ook zelf combineren. ※
Tekst symbool Betekenis Copy / Paste
Æ Latijnse hoofdletter Æ
Á Latijnse hoofdletter A met acute
 Latijnse hoofdletter A met circumflex
 Latijnse hoofdletter A met circumflex
À Latijnse hoofdletter A met graf
Å Latijnse hoofdletter A met ring erboven
à Latijnse hoofdletter A met tilde
Ä Latijnse hoofdletter A met diaerese
Ç Latijnse hoofdletter C met cedille
Ð Latijnse hoofdletter Eth. Een cryptocurrency. "Dogecoin".
É Latijnse hoofdletter E met acute
Ê Latijnse hoofdletter E met circumflex
È Latijnse hoofdletter E met graf
Ë Latijnse hoofdletter E met diaerese
Í Latijnse hoofdletter I met acute
Î Latijnse hoofdletter I met circumflex
Ì Latijnse hoofdletter I met graf
Ï Latijnse hoofdletter I met diaerese
Ñ Latijnse hoofdletter N met tilde
Ó Latijnse hoofdletter O met acute
Ô Latijnse hoofdletter O met circumflex
Ò Latijnse hoofdletter O met graf
Ø Latijnse hoofdletter O met lijn
Õ Latijnse hoofdletter O met tilde
Ö Latijnse hoofdletter O met diaerese
Þ Latijnse hoofdletter Thorn
Ú Latijnse hoofdletter U met acute
Û Latijnse hoofdletter U met circumflex
Ù Latijnse hoofdletter U met graf
Ü Latijnse hoofdletter U met diaerese
Ý Latijnse hoofdletter Y met acute
á Latijnse kleine letter A met acute
â Latijnse kleine letter A met circumflex
æ Latijnse kleine letter Æ
à Latijnse kleine letter A met graf
å Latijnse kleine letter A met ring erboven
ã Latijnse kleine letter A met tilde
ä Latijnse kleine letter A met diaerese
ç Latijnse kleine letter C met cedille
é Latijnse kleine letter E met acute
ê Latijnse kleine letter E met circumflex
è Latijnse kleine letter E met graf
ð Latijnse kleine letter Eth
ë Latijnse kleine letter E met diaerese
í Latijnse kleine letter I met acute
î Latijnse kleine letter I met circumflex
ì Latijnse kleine letter I met graf
ï Latijnse kleine letter I met diaerese
ñ Latijnse kleine letter N met tilde
ó Latijnse kleine letter O met acute
ô Latijnse kleine letter O met circumflex
ò Latijnse kleine letter O met graf
ø Latijnse kleine letter O met lijn
õ Latijnse kleine letter O met tilde
ö Latijnse kleine letter O met diaerese
ß Latijnse kleine letter scherp S
þ Latijnse kleine letter Thorn
ú Latijnse kleine letter U met acute
û Latijnse kleine letter U met circumflex
ù Latijnse kleine letter U met graf
ü Latijnse kleine letter U met diaerese
ý Latijnse kleine letter Y met acute
ÿ Latijnse kleine letter Y met diaerese