Griekse letters

∞ Wiskundige symbolen | α β ∑ Griekse letters | ⁽¹²³⁾ Subscript / superscript symbolen | ½ ⅓ ¼ Breuk symbolen
Klik op het pictogram om te kopiëren naar het klembord ▼
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψω
uitspraak:Αα - Alpha / Ββ - Beta / Γγ - Gamma / Δδ - Delta / Εε - Epsilon / Ζζ - Zeta / Ηη - Eta / Θθ - Theta / Ιι - Iota / Κκ - Kappa / Λλ - Lambda / Μμ - Mu / Νν - Nu / Ξξ - Xi / Οο - Omicron / Ππ - Pi / Ρρ - Rho / Σσς - Sigma / Ττ - Tau / Υυ - Upsilon / Φφ - Phi / Χχ - Chi / Ψψ - Psi / Ωω - Omeg.
※ Alle symbolen zijn unicode-tekens, geen afbeelding of gecombineerde tekens. Maar je kunt ze ook zelf combineren. ※
Tekst symbool Betekenis Copy / Paste
Σ Griekse letter SIGMA
α Griekse letter alpha
β Griekse letter BETA
γ Griekse letter GAMMA
δ Griekse letter DELTA
ε Griekse letter Epsilon
ζ Griekse letter ZETA
η Griekse letter ETA
θ Griekse letter THETA
ι Griekse letter IOTA
κ Griekse letter Kappa
λ Griekse letter lambda
μ Griekse letter μ
ν Griekse letter nu
ξ Griekse letter XI
ο Griekse letter omikron
π Griekse letter PI
ρ Griekse letter RHO
σ Griekse letter SIGMA
τ Griekse letter TAU
υ Griekse letter UPSILON
φ Griekse letter Φ
χ Griekse letter CHI
ψ Griekse letter PSI
ω Griekse letter omega