Wanneer u op zoek naar je vrienden op Facebook, je favoriete vrienden altijd op de top van de lijst, want Facebook heeft een ranglijst van je vrienden in de broncode. Deze web-app helpt u om die vriend in de lijst Facebook broncode te halen.

※Gebruik deze app op uw eigen Facebook-account. Geen gebruik maken van deze app om Facebook gegevens van andere mensen te controleren zonder toestemming juridische kwestie te vermijden.※

Result