⇩ ⇩ ⇩
#
klein kapitaal ook wel small capitals of petite caps genoemd. Over het algemeen zijn hoofdletters groter en kleine letters kleiner.Deze letter ziet er echter uit met een hoofdletter, maar de tekstgrootte is hetzelfde als de kleine letters. Microsoft Word , Apple Pages en Libre Office hebben allemaal deze functie ingebouwd.